Media gallerie

Podcast interviews:

barbara pierre yvonbec
Podcast met meester Barbara Kosen Podcast met meester Soko, Pierre Leroux Podcast met meester Myoken Bec


De film “Moderne Monikken”:
De driedelig film “Moderne Monikken” (dir. Julia Strijland) laat zeven leden zien van de groep onder leiding van zenmeester Kosen (Stéphane Thibault). We volgen hen als ze hun dagelijkse leven leiden en terwijl ze zen beoefenen in de tempel in Frankrijk. Ze leven volgens de Dharma, de Kosmische Orde, soms succesvol, soms iets minder zo…

mm1 mm2 mm3
Deel 1 – De passie Deel 2 – De wens Deel 3 – De uitdaging


De film “El canto del Dragon”
De fascinerende historische film “Het lied van de draak” (dir. Joël Daguerre 2005) toont een zeer levendige, vroege fase van de Kosen Sangha …YouTube videos:

met Meester Kosen…
met Meester Deshimaru…
Tempel leven…