ZEN DOJO AMSTERDAM

Ethische code

Ethisch verantwoord gedrag vormt de basis van onze beoefening en is voorwaarde om voor iedereen die met Zen Dojo Amsterdam “Gyo Kai” te maken heeft een veilige, betrouwbare omgeving te creëren.

Wij gaan er van uit dat iedereen respectvol met elkaar omgaat en verantwoordelijkheid neemt voor zijn/haar gedrag vanuit de intentie geen kwaad te willen berokkenen

Wij zijn van mening dat grensoverschrijdend gedrag onaanvaardbaar is. Als er sprake is van grensoverschrijdend of ongepast gedrag, is Anna Kramer onze eerste contactpersoon: info@annakramer.nl.

Als er geen bevredigende oplossing is, kunt u contact opnemen met: de externe vertrouwenspersoon van de Boeddhistische Unie.

Zen Dojo Amsterdam “Gyo Kai” is lid van de Boeddhistische Unie Nederland.