ANBI status

Zen Dojo Amsterdam “GYO KAI”

Visie
De stichting handelt vanuit de overtuiging dat het zenboeddhisme het geluk en welzijn bevordert van de individu, de gemeenschap en de mensheid als geheel. Alle mensen beschikken over de Boeddha natuur.

Missie
De missie van de stichting is het bevorderen van de praktijk van het Soto Zen volgens de leer van Taisen Deshimaru in Amsterdam. Volgens die leer dient de beoefening van Zen midden in de samenleving te staan. Iedereen die oprecht geïnteresseerd is in de individuele ontwaking en de verlichting van de mensheid krijgt de kans te beoefenen. Zen gedijt in gezamenlijke beoefening, overstijgt het individuele en heeft een kosmische dimensie. De beoefening vindt regelmatig plaats en is nooit voltooid. Zen vergt een intensieve fysieke en mentale inspanning van de beoefenaar. Andere beoefeningen en praktijken kunnen de beoefenaar ondersteunen in de praktijk van de zen.

Doelstelling stichting
De stichting is opgetuigd om een formele juridische status te geven aan de shanga van de dojo Gyo Kai te Amsterdam.
De doelstelling van de stichting komt voort uit de missie van de stichting. Ten eerste biedt de stichting de gelegenheid tot regelmatige beoefening van zazen. Ten tweede wil de stichting de kennis over de leer en de praktijk van het Boeddhisme en het Zenboeddhisme in het bijzonder verspreiden en verdiepen.
Het totale beleidsplan van de stichting Zen Dojo Amsterdam is hier als .pdf te bekijken…
BELEIDSPLAN.pdf

Financiële verantwoording
De stichting heeft twee voorname bronnen van inkomsten. Een belangrijk deel is afkomstig van de bijdragen van beoefenaars en de deelnemers aan de zencursussen. Daarnaast ontvangt de stichting vergoedingen voor lessen zoals Yoga, tai chi, coachings.
De inkomsten worden gebruikt voor het bekostigen van de huisvesting en het organiseren van activiteiten die passen binnen het beleid van de stichting. Een financieel overzicht van 2019 is hier als .pdf te vinden…
JAARVERSLAG_2019.pdf

Beloningsbeleid
Werken voor de stichting gebeurt louter op vrijwillige basis. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten.
Winst en opgebouwd vermogen van de stichting blijven binnen de stichting. Ze worden aangewend voor aan zen gerelateerde activiteiten. Op dit moment is het eigen vermogen gering, maar er wordt gestreefd naar groei ervan.

Bestuur
Het bestuur heeft 3 leden. Zij zijn in dienst getreden bij de oprichting van de stichting op 26 april 2016. De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd.

Voorzitter: Florian Richter
Secretaris: Adrian Walton Smith
Penningmeester: Arnaud Lykles

Stichting Zen Dojo Amsterdam – GYO KAI
Andreas Bonnstraat 12
1091 AX Amsterdam
Tel.: +31 (0) 6 444 00 270
info@zendojoamsterdam.nl
Fiscaal nummer/ RSIN: 856324462